Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Hemşire Alımı Akdeniz Üniversitesi 28 sözleşmeli sağlık personeli alacak

İbrahim Fırtına

Sonft
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
64
Çözümler
3
Tepkime puanı
20
Puanları
3
Yaş
29
Konum
Türkiye
Web sitesi
forumhemsire.com
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 28 (yirmisekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) BAŞHEKİMLİĞİ
Pozisyon NumarasıUnvanıKPSS Puan TürüAdetAranan Nitelikler
H01HEMŞİRE2020 KPSS (P3)

En az 50 puan almış olmak
3Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
Bir Üniversite Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitesinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H02HEMŞİRE2020 KPSS (P3)

En az 50 puan almış olmak
6Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi Kliniklerde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H03HEMŞİRE2020 KPSS (P3)

En az 50 puan almış olmak
4Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
Bir Üniversite Hastanesinde Dahiliye Kliniğinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H04HEMŞİRE2020 KPSS (P3)

En az 50 puan almış olmak
2Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
Bir Üniversite Hastanesinde Ameliyathanelerde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H05HEMŞİRE2020 KPSS (P3)

En az 50 puan almış olmak
3Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
Bir Üniversite Hastanesinde Pediatrik Hematoloji /Onkoloji Kliniklerinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
D1DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (TIBBİ SEKRETER)2020 KPSS (P93)
En az 60 puan almış olmak
1Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak.
S1SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ)2020 KPSS (P93)

En az 60 puan almış olmak
3Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Bir Üniversite Hastanesinde en az 10 (on) yıl Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazında çalışmış olduğunu belgelendirmek.
S2SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ)2020 KPSS (P93)

En az 60 puan almış olmak
3Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Bir Üniversite Hastanesinde en az 2 (iki) yıl Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazında çalışmış olduğunu belgelendirmek.
S3SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)2020 KPSS (P93)

En az 60 puan almış olmak
1Diyaliz ön lisans programından mezun olmak
GENEL TOPLAM26


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
UnvanıKPSS Puan TürüAdetAranan Nitelikler
RÖNTGEN TEKNİSYENİ2020 KPSS (P93)

En az 60 puan almış olmak
1Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunu olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (TIBBİ SEKRETER)2020 KPSS (P93)

En az 60 puan almış olmak
1Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak.
GENEL TOPLAM2

A- GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), puanı esas alınacaktır.
Hemşire adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.
Hemşire dışında kalan diğer unvanlar için ise 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Son 1 (bir) yıl içerisinde 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Yukarıda belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) BAŞHEKİMLİĞİ için http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit , DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ için https://disbasvuru.akdeniz.edu.tr/ web adreslerinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
3) Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Adli Sicil Kaydı belgesi e-Devlet üzerinden resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.
5) Mezuniyet belgesi e-Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezun olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
6) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
7) Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
8) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
9) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
10) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
11) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek,
hakkında yasal işlem yapılacaktır.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde başvurdukları birimin Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak: https://www.ilan.gov.tr/ilan/896560...iz-universitesi-28-sozlesmeli-personel-alacak
 

Benzer konular

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici