Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Bilgi Çocuklarda Kontrast Madde Kullanımı

oxygen

Tanınmış Hemşire
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
396
Çözümler
9
Tepkime puanı
22
Puanları
3
Web sitesi
instagram.com
Çocuklarda Kontrast Madde Kullanımı nasıl olmalıdır dikkat edilmesi önemli kurallar
 
Son düzenleme:

oxygen

Tanınmış Hemşire
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
396
Çözümler
9
Tepkime puanı
22
Puanları
3
Web sitesi
instagram.com
Bütün diğer farmasötikler gibi bu ajanların kullanımı tamamen risksiz değildir. Üstelik bu yan etkiler yaşamı tehdit edebilir boyutlara ulaşabilir.


Kontrastlı tetkikin potansiyel fayda ve zararları,
Benzer veya alternatif daha zararsız bir tanı yönteminin olup olmadığı,
Doğru klinik endikasyon olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Bu yazının amacı acil servislerde kullanımı da hızla yaygınlaşan radyokontrast iyotlu ajan kullanılan görüntüleme teknikleri için doğru hasta seçimi, hastaların sahip oldukları riskleri ve bu risklerden korunma yöntemleri hakkında okuyucuların dikkatini çekmektir.


Hasta Seçimi ve Hazırlık
İodinize kontrast madde ile yapılan tetkiklerden önce hastanın bu açıdan değerlendirmesi için yardımcı olabilecek öykü, fizik muayene alınmalı, oluşabilecek yan etkilere karşı uygun farmakolojk ve diğer tıbbi cihaz hazır bulundurulmalıdır.Oluşabilecek yan etkilerin çoğu minör ve kendini sınırlayabilen özellikte olsa da, nadir görülen şiddetli hayatı tehdit edebilecek yan etkiler herhangi bir risk faktörü olmaksızın da görülebileceği unutulmamalıdır.Kontrast Madde Tipleri
Kontrast maddeler acil serviste PO, PR, IV olarak kullanılmaktadır. Kullanım yolu endikasyona göre değişmektedir.


Oral Kontrast Maddeler


Sıklıkla abdominopelvik işlemler sırasında kontrast opasifikasyonunu arttırmak ve barsak distansiyonu sağlamak amacıyla kullanılır. Özellikle barsak duvarında hematom, ödem, kitle ve laserasyonu tanımak için birçok radyolog tarafından tercih edilir. Bu amaçla sıklıkla iodine ve baryum bazlı, pozitif kontrast ajanlar kulllanılır. İodinize ajanlar suda çözünebilir ve barsak lümenine kaçsa bile daha az toksik oldukları için baryumlu ajanların ekstravazasyonunundan kaçınmak için tercih edilen ajanlardır.Acil serviste kullanımları bazı nedenlerle kısıtlıdır:


Barsakta yeterli şekilde dağılmaları için lümende 60-90 dk kalmaları gerekir. Bu da hastaların acil serviste daha uzun süre kalmalarına yol açar.
Oral kontrast maddeler akut apandsit gibi inflamatuvar süreçlerin tanınması amacıyla tercih edilseler de, oral kontrastlı ve kontrastsız görüntüleme metodlarının karşılaştırıldığı çalışmalarda duyarlılık ve özgüllüğün benzer olduğu bulunmuştur.
GI PO kontrast maddeler bir çok reaksiyona yol açabilir. Çok az miktarda (%1-2) oral kontrast GI absorbsiyona uğrar, ancak anaflaktoid reaksiyonlar doz bağımlı değildir. Klinisyen kullanmadan önce potansiyel fayda ve zararlarını değerlendirmelidir.
IV Kontrast Maddeler


Vasküler yapının düzgün bir şekilde görüntülenebilmesi için radyoopak IV kontrast ajan olarak iyot atomu (MA:127) kullanılmaktadır. Tümü 2.4.6 tri-iodinize benzen halkasının modifikasyonlarıdır. İyotlu radyokontrast ajanlar kimyasal yapıları, osmolaliteleri, iyot içerikleri gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılırlar.


Kontrast maddelerin osmalalite dereceleri, sahip oldukları iyot atomları ile çözünmüş partikülleri arasındaki oran olarak ifade edilir. Yüksek oranlar x ışınının daha yüksek attenüasyonuna yol açarlar çünkü daha fazla sayıda iyot atomu ve daha az kontrast madde partikülü içerirler.


– 1,5:1 oranına sahip kontrast ajanlar iyonik monomer ve hiperosmolardır (1000-2000 mOsm/kg)
– Noniyonik monomer ve iyonik dimerler 3:1 oranına sahiptir ve düşük osmolaliteleri vardır (500-1000 mOsm/kg)


– 6:1 oranına sahip kontrast maddeler noniyonik dimerlerdir ve isoosmolardırlar (290-300mOsm/kg)Kontrast maddelerin iyonik, osmolar ve moleküler karakteristikleri


İyonik, hyperosmolar monomerler(1000-2000mOsm/kg) Diatrizoate Meglumine(Renografine, Conray, Hypaque)
İyonik, düsük osmolar dimerler(500 mOsm/kg) Ioxaglate (Hexabrix)
Noniyonik,düsük osmolar monomerler(600-850 mosm/kg) Iopamidol (Isovue)Iomeprol,Iopromide (Ultravist)Iohexol (Omnipaque) Iopentol
Noniyonik, isoosmolar dimerler(yaklasık 280 mOsm/kg) Iodixanol (Visipaque)


Kontrast maddenin ozmolaritesi kadar kullanılan miktarı da önem taşımaktadır. Kontrast nefropatisini önlemenin en önemli noktalarından biri uygulanan kontrast madde miktarının en fazla 100 mg ile sınırlanmasıdır.


IV Kontrast Maddeye Karşı Gelişen Yan Etkiler


İdiosenkratik Anaflaktoid Reaksiyon:En şiddetli ve fatal komplikasyondur.
Önceden tahmin edilemez ve uyarıcı bir işareti yoktur.
İnjeksiyon sırasında veya hemen sonrasında meydana gelir.
Doz bağımlı değildir.
Daha önce yan etki gelişen hasta, astmatikler, beta bloker ve metformin alan hastalar kalp ve böbrek yetmezliği olan hastalar, ileri yaştaki hastalar, allerjik ve atopik hastalarda yan etki sıklığı daha yüksektir.
Non-idiosenkratik Reaksiyon: İdiosenkratik reaksiyonların aksine doz, kimyasal kompozisyon, konsantrasyon, veriliş hızı ve dozun tekrarlanmasıyla ilişkilidir. Sıcaklık hissi, ağızda metalik tat, bradikardi, vazovagal reaksiyon ve nöropati bulardan bazılarıdır.Allerjik reaksiyonlar, flushing gibi hafif şiddette veya hipotansiyon gibi orta şiddette olabileceği gibi bronkospazm, larinks ödemi, pulmoner ödem, disritmi, solunum ve dolaşım arresti gibi ağır formda da izlenebilir. Özellikle iyonik monomerler en sık yan etki oluşturan formdur. Sıklıkla bu ağır reaksiyonlar, ilk 20 dk içerinde gelişir.


Tüm yan etkiler iyonik kontrast ajanlarda non-iyoniklere oranla fazla görülürken, fatal reaksiyon riski her ikisinde de benzer bulunmuştur ve 170.000 iv enjeksiyonda 1 olarak rapor edilmiştir. Tedavi klasik anaflaksi tedavisi ile aynıdır.Oluşacak yan etki önceden tahmin edilebilir mi?


Daha önce kontrast nadde reaksiyonu (%8-25)
Multiple allerji ve atopi (sıklığı bilinmiyor)
Mayo Clinic’te 33.000 hastalık bir çalışmada %1.72 hastada yan etki görülmüş, daha önce atopi öyküsü olanların olmayanlara oranı %3-%1.3 bulunmuştur. Oluşan yan etki şiddetleri ise benzerdir ve daha önce allerjisi olmanın kontrastlı inceleme için kontrendike olmadığını göstermektedir.


Çok nadir olsa da, hiçbir risk faktörü taşımayan hastada ciddi reaksiyon görülebilir. Risk faktörü olan hastalarda uygulama öncesi antihistaminik ve steroid kullanımı genel olarak önerilse de, üzerinde konsensüs olan bir protokol yoktur ve hiçbir protokol yan etkileri bütünüyle önleyebilmiş değildir. Üstelik bu protokoller acil servis için kullanışlı değildir.


Kontrast madde ekstravazasyonu


Hafif yanmadan ciddi doku ödemine ve kompartman sendromuna kadar değişebilir. Özellikle kompartman sendromu için iyonik materyalin 30 ml ve non iyonik materyalin 100 mL’den fazlası ekstravaze olursa risk yüksektir, bu hastalar yakın takip edilmelidir.
Kontrast Madde Nefropatisi (KMN)


Kontrast madde verildikten 48-72 saat sonra gözlemlenen, serum kreatinin seviyesinde %25 veya 0.5 mg/dl’den (44 mikromol/L) fazla artış olmasıdır. Kontrast madde alındıktan sonra kreatinin 24-48 saat sonra yükselmeye başlar, 3. ve 5. günler arası pik yapar ve KMN gelişmeyen hastalarda 1-3 haftada serum kreatinin düzeyi normale döner. Ancak bazen bu normale dönüş olmaz ve tablo geri dönüşümsüz böbrek işlev bozukluğuna ilerleyebilir. Her ne kadar çoğu olguda kalıcı hasar olmasa da, çalışmalar KMN’nin hastanede yatış süresinde uzamaya, mortalite morbidite ve maliyet artışına neden olduğunu göstermiştir. Bugün KMN, hastane kökenli ABY’nin %12’sinden sorumludur ve ABY’nin en sık 3. nedenidir.


İyi hidrate olmuş normal renal fonksiyona sahip hastalarda genellikle iv kontrast materyali iyi tolere edilirken, altta yatan böbrek yetmezliği, diabetik nefropati nefrotoksik ajan alımı olan hastalarda KMN insidansı artmaktadır. Genel populasyonda KMN insidansı %2’den düşük olmakla birlikte kronik böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, diabetes mellitus gibi altta yatan ek hastalığı olan ve ileri yaştaki hastalarda bu insidansın %30’lara ulaştığı bildirilmiştir. Tam olarak patogenez anlaşılamamakla beraber renal perfüzyonun azalması, serbest oksijen radikalleri, direkt tubuler toksisite gibi mekanizmaların altta yer alabileği düşünülmektedir.

KMN İçin Risk Değerlendirme


Risk
Skor

Hipotansiyon
5

İABP
5

KKY
5

SCr > 1.5
4

Yaş > 75
4

Anemi
3

DM
3

KM Hacmi
Her 100 ml için 1

GFR < 20 (ml/dk/1.73 m2)
6

GFR 40-20 (ml/dk/1.73 m2)
4

GFR 60-40 (ml/dk/1.73 m2)
2

Mehran Risk Skoru
KMN Riski

Düşük Risk <5
7.5

Orta (6-10) Risk
14

Yüksek (11-16) Risk
26.1

Çok Yüksek Risk (>16)
57.3

KMN Profilaksisi
Acil servislerin artan hasta yükü, kronik hastalıkların artması, kontrastlı radyodiagnostik işlemlerin hızla yaygınlaşması, kaçınılmaz olarak Acil Servis hekimini yüksek riskli hastalarda kontrastlı radyodiagnostik görüntüleme kararı ile karşı karşıya bırakacaktır. Bu durumlarda acil servis hekimi hastayı KMN’den korumak için zaman varsa KMN açısından risk değerlendirmesi yapmalı ve gerekli hallerde profilaksi protokollerini kullanmalıdır.


Acil serviste KMN’den korunmak için kullanılan farmakolojik tedavi protokolleri ile ilgili araştırmalarda normal salin ile hidrasyon, NAC ve NaHCO3 öne çıkan ajanlardır. Farklı doz şemaları altında bu protokollerin etkinliği öne sürülmüştür. Bu doz şemaları 6-24 saat arası değişen sürelerde uygulanabilmektedir. Bu hastaların bir kısmı hastaneye yatırılsa da, önemli bir bölümü taburcu edilmektedir ve bu protokollerin kullanımı acil servislerde önemli bir zaman ve kaynak kullanımına yol açmaktadır. Ayrıca bu protokollerin birbirlerine üstünlüğünü gösteren randomize kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır.

Metformin Birikimi


Metformin tip 2 diabetlilerde ve insülin direnci olan hastaların sık kullandıkları oral biguanidindir. Glukoz yapımını azaltır, intestinal absorbsiyonunu azaltır ve insülin duyarlılığını arttırır. Renal yolla atılan metformin özellikle kontrast madde alımı sonrası atılamayabilir ve fatal laktik asidoz tablosuna yol açar. FDA metformin alan hastanın işlemden 48 saat önce metformin alımını bırakmasını ve özellikle yüksek riskli hastalarda ancak işlem sonrası renal fonksiyonlar değerlendirildikten sonra başlanmasını önermektedir.


Gebe Hastada Kontrast Madde Kullanımı

Kontrast madde kullanımının mutajenik ve teratojenik etkisi konusunda kanıt düzeyi yüksek çalışmalar bulunmamaktadır. Hayvan deneylerinde özellikle düşük osmolaliteye sahip kontrast maddelerin mutajen ve teratojen olmadıkları bulunmuştur.
İntravenöz kullanılan kontrastlı maddelerin neonatal TSH düzeyleri üzerine bir etkisi bulunmamıştır. Bugüne kadar dökümante edilen neonatal hipotiroidi yoktur.
Meydana gelen allerjik reaksiyon durumlarında difenhidramin kullanılabilir (FDA Kategori B).
Emziren annelerde teorik olarak direkt toksisite ve allerjik reaksiyon riski bulunsa da, bildirilmiş bir vaka bulunmamaktadır.
Çocuk Hastada Kontrast Madde Kullanımı


Genel olarak kontrast madde kullanımı ile prensipler ve ilişkili yan etkiler erişkinlerdeki ile benzerdir.
Yenidoğan ve küçük çocuklarda kontrast madde miktarı özel olarak önem taşır.

SONUÇLAR
Kontrastlı radyolojik işlemler öncesi hasta seçiminde dikkatli olunmalı ve potansiyel fayda ve zararlar değerlendirilmelidir.
Düşük osmolariteli iyotlu radyokontrast ajanlar en sık kullanılan ve en az yan etki insidansına sahip ajanlardır.
Oluşabilecek yan etkilere karşı hazırlıklı olunmalıdır.
Kontrast nefropatisinden hastaları koruyacak en önemli yaklaşım yeterli hidrasyonun yapılmasıdır.
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici