Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Hemşire Alımı Dicle Üniversitesi Sözleşmeli 99 Sağlık Personeli Alıyor

İbrahim Fırtına

Sonft
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
69
Çözümler
4
Tepkime puanı
22
Puanları
3
Yaş
30
Konum
Türkiye
Web sitesi
forumhemsire.com
Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam

zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak

suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

0001.jpg
0002.jpg

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde

adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı

büyük olana öncelik verilecektir.

I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten

işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli

Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkûm olmamak,

3 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve

Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen

istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl

geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne

uygun olması.

6 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

7 - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin

sözleşmeleri feshedilecektir.

8 - Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya

sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121

II - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1 - Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.)

2 - Nüfus cüzdanı tarayıp eklenecek.

3 - Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-Devlet çıktısı

kabul edilecektir.)

4 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve

Lise için 2020 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi sistemden çekilecek.

5 - Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için)

6 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine

bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte

elektronik ortamda başvuru yapılacaktır. Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı

tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden Online

olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan

sadece birine başvurabilecektir. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki

başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular

kabul edilmeyecektir.

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav

yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93)

ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen

pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz

http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak

üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan

süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin

yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde

olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların

www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde İşe

başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim

etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri

feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile

birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek

olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ

mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES : Dicle Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2981 5182-5136

İlk başvuru Tarihi : 09.06.2021

Son Başvuru Tarihi : 18.06.2021(saat 23:59’kadar) 4960/1-1
 

Ekli dosyalar

  • 0001.jpg
    0001.jpg
    385.1 KB · Görüntüleme: 4
  • 0002.jpg
    0002.jpg
    145.5 KB · Görüntüleme: 5

Benzer konular

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici