Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Yönetmelik Hemşirelik Girişimleri Listesi

İbrahim Fırtına

Sonft
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
69
Çözümler
4
Tepkime puanı
22
Puanları
3
Yaş
30
Konum
Türkiye
Web sitesi
forumhemsire.com
Hemşirelik Girişimleri Listesi
hemşirenin görev yetkileri nelerdir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

oxygen

Tanınmış Hemşire
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
396
Çözümler
9
Tepkime puanı
22
Puanları
3
Web sitesi
instagram.com
19 Nisan 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27910​
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:

*Ekip belli vakalarda neyin izleneceğin dair “ortak bakım planları” hazırlamış ya da kararlaştırmış ise “hekim istemi” beklemeden hemşire bu parametreleri izler.

**Bakanlıkça kabul edilen bir eğitim alınması zorunludur.

Hemşirelik Girişimi
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
I. VERİ TOPLAMA
Hasta kabulü: Hastanın öyküsünün alınması ve oryantasyonunun sağlanması
X​
Fiziksel değerlendirme
Yaşam bulgularının alınması ( vücut sıcaklığı, nabız, kan basıncı, solunum)
X​
Bacak çevresi ölçümü
X​
Baş çevresi ölçümü
X​
Bel, kalça ve karın çevresinin ölçümü
X​
Boy ölçümü
X​
Derinin izlenmesi / değerlendirilmesi
X​
Göğüs çevresinin ölçümü
X​
Kanama kontrolü
X​
Kilo ölçümü
X​
Bilinç durumunun değerlendirilmesi
X​
Periferik nabız kontrolü
X​
Sistem değerlendirmesi (dolaşım, solunum, sinir, gastrointestinal vb)
X​
Yenidoğan bebeğin ilk değerlendirmesi
X​
Tanı işlemleri/Örnek alma
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Allerjenlerle epidermal deri testi
X​
Balgam örneği alınması
X​
Bronkoskopi uygulamasına yardım edilmesi
X​
Burun-boğaz kültürü için örnek alınması
X​
EKG çekilmesi*
X​
X​
Fenilketonüri için kan örneği alınması*
X​
X​
Gaita kültürü için örnek alınması
X​
Gaita örneği alınması (gizli kan)
X​
Glukometre ile kan şekeri ölçülmesi*
X​
X​
İdrar kültürü için örnek alınması
X​
İdrar örneği alınması (tam idrar tetkiki)
X​
İdrar toplanması (24 st’lik)
X​
Nazogastrik/orogastrik tüpten mide sıvısı alınması
X​
Pap-Smear için örnek alınması*
X​
PPD/Tüberkülin testi uygulanması
X​
Yaradan kültür için örnek alınması*
X​
X​
Girişimsel işlemlere hazırlık
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı*
X​
X​
Koroner anjiyografiye hazırlık*
X​
X​
Hastanın endoskopi öncesi hazırlığı*
X​
X​
Hastanın kolonoskopi öncesi hazırlığı*
X​
X​
Hastanın ERCP öncesi hazırlığı*
X​
X​
Hastanın Bronkoskopi öncesi hazırlığı*
X​
X​
Diğer girişimsel işlemlere hazırlık*
X​
X​
Hastanın izlenmesi/ monitorizasyonu
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Ağrı izleme
X​
Aldığı çıkardığı sıvının izlenmesi*
X​
X​
EKG’nin izlenmesi*
X​
X​
İnvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastanın izlenmesi*
X​
X​
Kafa içi basıncının izlenmesi*
X​
X​
Kapalı drenaj sisteminin izlenmesi*
X​
X​
Kardiyak output/kardiyak indeks ölçümü*
X​
X​
Noninvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastanın izlenmesi*
X​
X​
Oksijen satürasyonunun (Pulse oksimetri) izlenmesi*
X​
X​
Pulmoner arter kateteri olan hastanın izlenmesi*
X​
X​
Santral venöz basıncın (SVB) izlenmesi*
X​
X​
Solunumun monitorle izlenmesi*
X​
X​
Vücut sıcaklığının monitörle izlenmesi* (periferik, özofajeal vb)
X​
X​
Sağlık taraması yapılması
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Çocuklarda işitme,görme vb kusurlar tespit edildiğinde ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi
X​
X​
Saçlı deride bit/sirke belirleme
X​
Skolyoz belirleme
X​
X​
Vardiya başında hasta teslimi
X​

II. HEMŞİRELİK TANILARININ veya ORTAK BAKIM SORUNLARININ BELİRLENMESİ
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Hasta ile ilgili toplanan verilerde (öykü, fizik muayene, laboratuvar bulguları ve diğer tanı işlemleri sonuçlarında) veya bakım uygulaması sonuçlarında normalden sapmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması
X​
III. BAKIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hemşirelik hedeflerin belirlenmesi
X​
IV. TEDAVİ ve SAĞLIK BAKIM EKİBİ İLE ORTAK BAKIM GİRİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ/PLAN
Sağlık düzeyinin istenen düzeye ulaşması için uygulanacak girişimlerin belirlenmesi
X​
V. TEDAVİ ve SAĞLIK BAKIM EKİBİ İLE ORTAK BAKIM GİRİŞİMLERİNİN UYGULANMASI

FİZYOLOJİK TEMEL GEREKSİNİMLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER
Aktivite ve Egzersiz Yönetimi
Hastanın ayağa kaldırılması*
X​
X​
Hastanın yataktan sandalyeye/sedyeye alınması*
X​
X​
Denge sağlama*
X​
X​
Eklem hareket açıklığını (ROM) sağlama egzersizleri*
X​
X​
Kas tonüsünü sürdürme
X​
X​
Egzersizi artırma/geliştirme*
X​
X​
X​
Hareket toleransını değerlendirme
X​
X​
İzometrik-izotonik egzersizler yaptırma*
X​
X​
Önerilen egzersiz ve aktivite eğitimi
X​
X​
Özel cerrahi girişimlere uygun(mastektomi vb.)
ekzersiz yaptırma
X​
Boşaltımın Yönetimi
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Abdominal basıncı artıran egzersizleri uygulatma*
X​
X​
Barsak eğitimi
X​
Dışkı/idrar kaçıran hastanın bakımı
X​
Diyareli hastanın bakımı
X​
Gaz problemi olan hastanın bakımı
X​
İdrar torbasının değiştirilmesi
X​
Konstipasyonu olan hastanın bakımı
X​
Laksatif uygulama
X​
X​
Lavman uygulama
X​
X​
Mesane eğitimi
X​
Mesane irigasyonu*
X​
X​
Stoma bakımı (kolostomi, ileostomi vb.)
X​
Ördek veya sürgü verme
X​
Pelvik bölge egzersizleri
X​
Perianal hijyen
X​
Prezervatif sonda uygulama
X​
X​
Rektal prolapsusu olan hastanın bakımı
X​
X​
Rektal tüp uygulama
X​
Suprapubik kateter takılmasına katılım
X​
Suprapubik kateter bakımı
X​
X​
Suprapubik kateter çıkarılmasına katılım
X​
Üriner kateter takılması*
X​
X​
X​
Üriner kateter bakımı
X​
X​
Üriner kateter çıkarılması*
X​
X​
Üriner alışkanlık eğitimi
X​
Üriner retansiyonlu hastanın bakımı
X​

Hareketsizlik Yönetimi
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Alçılı hastanın bakımı
X​
Fiziksel hareketi sınırlama
X​
Hasta transportu (hastane içi, hastane dışı)
X​
Pozisyon verme (sırtüstü, düz, yan, oturur, yarı oturur vb)
X​
X​
Tesbit etme (yaralı vücut bölgesinin korunması)
X​
X​
Traksiyonlu ya da immobilize hastanın bakımı
X​
X​
Yatak istirahatli hastanın bakımı
X​
Beslenme Desteği
Ağız bakımı
X​
Ağızdan beslenmeye yardım (yemek yedirme)
X​
Anne sütü ile besleme
X​
Bebekte gazın çıkartılması
X​
Beslenme yönetimi (danışmanlık, tedavi uygulama, izleme)*
X​
X​
Biberonla besleme
X​
Bulantı kusması olan hastanın bakımı
X​
Emzirmeye destek verilmesi
X​
Emzirme eğitimi
X​
Enteral tüple besleme (NGT, OGT veya gastrostomi)
X​
Gastrostomi yapılmasına katılım
X​
Kaşık/bardakla besleme*
X​
Kilo yönetimi (almaya ve vermeye yardım)
X​
X​
Nazogastrik, orogastrik sonda yerleştirme*
X​
X​
Nazogastrik, orogastrik sonda bakımı
X​
Nazogastrik, orogastrik sondanın çıkarılması*
X​
X​
Önerilen diyetle ilgili eğitim
X​
Süt sağma ve saklama eğitimi
X​
Yeme bozuklukları yönetimi
X​
X​
Ağrı yönetimi*
X​
X​
Kas gevşetici girişimlerin uygulanması
X​
X​
Masaj
X​
Rahatlık/konforun sağlanması için çevrenin düzenlenmesi
X​
Sıcak-soğuk uygulamalar:
X​
Ateş düşürmek için genel yaş soğuk uygulama*
X​
X​
Buz kesesi uygulama*
X​
X​
Lokal sıcak uygulama (lamba, termofor)*
X​
X​
Lokal yaş sıcak kompres uygulama*
X​
X​
Lokal yaş soğuk kompres uygulama*
X​
X​
Oturma banyosu verme*
X​
X​
Transkütan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS)
X​
X​
Vücudun belirli bölgelerine bası uygulama (ağrı, bulantıyı önleme amaçlı)
X​
Öz Bakımı Kolaylaştırma
Ağız diş sağlığı uygulamaları
X​
Ayak bakımı yapma
X​
Bitli baş banyosu verme
X​
Deri ve mukoza bütünlüğünü koruma önlemleri
X​
Diyabetik ayak bakımı
X​
X​
X​
Göz bakımı
X​
Hasta giyinmesine ve soyunmasına yardım etme
X​
Kontakt lens bakımı
X​
Kulak bakımı
X​
Ölüm sonrası (postmortem) bakım
X​
X​
X​
Pansuman yapma*
X​
Perine bakımı
X​
X​
Protez bakımı
X​
Sabah-akşam tuvaleti
X​
Saç bakımı
X​
Tam banyo (yatak içi, yatak dışı)
X​
Tırnak bakımı
X​
Tüp bakımı
X​
Uyku kalitesini artırmaya yönelik girişimler
X​
Yutma terapisi*
X​
FİZYOLOJİK KOMPLEKS GEREKSİNİMLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Elektrolit, Asit-Baz
Asit-baz dengesizliğini düzeltici girişimler*
X​
X​
Elektrolit dengesizliğini düzeltici girişimler*
X​
X​
Hemodiyaliz tedavisi
X​
Hemofiltrasyon
X​
Hiperglisemi yönetimi (önleme, izleme, düzeltme)*
X​
X​
Hipoglisemi yönetimi (önleme, izleme, düzeltme)*
X​
X​
Periton diyaliz
X​
İlaç Yönetimi
Analjezik ilaçların uygulanması
X​
Aşı uygulama/bağışıklama*
X​
X​
Oral yolla ilaç uygulama
X​
Buruna ilaç uygulama
X​
Göze ilaç uygulama
X​
Kulağa ilaç uygulama
X​
Deri altına (subkütan) ilaç uygulama
X​
Deri içine (intrakütan) ilaç uygulama
X​
Deriye ilaç uygulama
X​
Enteral tüp yoluyla ilaç uygulama
X​
Hasta kontrollü analjeziye (PCA) katılım
X​
X​
İnhalasyon yoluyla ilaç uygulama
X​
İntraplevral ilaç uygulamaya katılım
X​
İntraspinal ilaç uygulamaya katılım
X​
İntravenöz yolla ilaç uygulama
X​
Kas içine (Intramuskuler) ilaç uygulama
X​
Kemik içine ilaç uygulamaya katılım
X​
Kemoterapi yönetimi (hazırlık, uygulama, izlenmesi, hasta eğitimi)*
X​
X​
Önerilen ilaçla ilgili eğitim
X​
Rektuma ilaç uygulama
X​
Sedasyonda olan uyanık (bilinçli) hastanın izlenmesi
X​
Vajene ilaç uygulama
X​
Venöz yol açıklığının sürdürülmesi (venöz kateter ve bağlantılarının açıklığının korunması)
X​
X​
Serebral ventrikül içine ilaç uygulamaya katılım
X​
Nörolojik Yönetim
Konvülsiyon ataklarının yönetimi (önleme, izleme, tedavi, bakım)*
X​
X​
Periferik duyu kaybı olan hastanın bakımı
X​
Nörolojik problemi olan vakada pozisyon verme*
X​
X​
Serebral ödem yönetimi (izleme, bakım, tedavinin uygulanması)*
X​
X​
Perioperatif Bakım
Preoperatif hasta eğitimi
X​
Preoperatif koordinasyon girişimleri
X​
Hastanın fiziksel ve psikolojik hazırlığı
X​
Hasta güvenliği açısından ameliyat öncesi kontrollerinin yapılması (doğru hasta, doğru ameliyat yeri vb)
X​
Ameliyat öncesi ameliyatanede uygulanan girişimler
Ameliyat odasının kontrolü (ameliyat odasının hazırlanmasının sağlanması, ameliyat için gerekecek cihaz ve malzemeler, masa, pozisyon, aksesuar hazırlığı ve kontrolü)
X​
Steril ve steril olmayan malzemelerin kontrol edilmesi ve aseptik tekniğe uygun olarak açılması
X​
Ameliyat öncesi gaz bezi, iğne, bistüri ve diğer aletlerin sayımının yapılması, gerektiğinde sayım tahtasına yazılması
X​
Ameliyathaneye hasta kabulü (hastanın kimliğinin ve dosyasının kontrolü vb.)
X​
Hastaya psikolojik destek sağlanması
X​
Hastanın vücut traşının kontrol edilmesi
X​
Hastanın ameliyat masasına alınması (hastaya güvenli pozisyon verilmesi ve uygun şekilde örtülmesi)
X​
Scrub hemşire ve cerrahın steril koşullara uygun şekilde giyinmesine yardımcı olunması
X​
X​
Cilt temizliği için antiseptik solüsyon verilmesi
X​
Ameliyat sırasında kullanılacak malzemelerin bağlantısının yapılması ve kullanıma hazır hale getirilmesinin sağlanması (ışık, ayak pedalı, koter vb)
X​
X​
Ameliyat sırasında uygulanan girişimler
Cerrahi işlem sırasında hastanın yaralanmasının önlenmesi
X​
İntraoperatif dönemde infeksiyon kontrolü
X​
Cerrahi işlem sırasında işleme katılım
X​
X​
Cerrahi işlem boyunca steril ortamı izleme ve devamlılığını sağlama
X​
X​
Cerrahi işlem boyunca gerekli malzemelerin uygun şekilde kullanılmasına destek olma
X​
Ameliyat sonrasında uygulanan girişimler
Ameliyat sonunda spanç, alet, iğne sayımlarını güvenli bir şekilde yapma ve kaydetme
X​
Odanın ve malzemelerin bir sonraki vakaya hazırlanmasının sağlanması
X​
Solunum Yönetimi
Aspirasyonu önleme girişimleri*
X​
Buhar tedavisi*
X​
X​
Endotrakeal entübasyon**
X​
X​
Endotrakeal ekstübasyon
X​
Ekspire edilen karbondioksit konsantrasyonunun (solunum sonu CO2 = end tidal CO2) izlenmesi*
X​
X​
X​
Göğüs fizyoterapisi
X​
X​
X​
Göğüs tüpü takılmasına yardım
X​
Göğüs tüpü olan hastanın bakımı
X​
X​
X​
Göğüs tüpü çıkarılmasına yardım
X​
Hava yolu aspirasyonu (oral, nazal, trakeal aspirasyon)*
X​
Airway yerleştirme ve sabitleme
X​
X​
Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın bakımı (invaziv)
X​
X​
Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın bakımı (noninvaziv)
X​
X​
Mekanik ventilatörden ayırma
X​
X​
Oksijen tedavisi (maske, nazal kanül)*
X​
Öksürmeyi geliştirme (derin nefes alma ve öksürme egzersizleri yaptırma)
X​
X​
X​
Postüral drenaj*
X​
X​
Spontan solunumun desteklenmesi için yapılan egzersizler
X​
X​
Torasentez işlemine katılım
X​
Torasentez uygulanan hastanın bakımı
X​
Trakeotomi işlemine katılım
X​
Trakeotomi kanülünün çıkarılması/değiştirilmesi işlemine katılım*
X​
X​
Ventilatör devrelerinin değiştirilmesi
X​
X​
Yapay hava yolu olan hastanın bakımı: Trakeostomi, endotrakeal tüp, larenjeyal maske
X​
Deri/Yara Yönetimi
Amputasyonlu hastanın bakımı*
X​
Bası yaralarının bakımı*
X​
X​
Bası yaralarının önlenmesi
X​
Deri üzerine ilaç uygulama
X​
X​
X​
Sütur atma
X​
İnsizyon yeri bakımı
X​
X​
Pişik bakımı*
X​
X​
Yanık/yara debridmanı*
X​
X​
Yanık pansumanı*
X​
X​
X​
Doku Perfüzyon Yönetimi
Akut kalp sorunları olan hastanın bakımı*
X​
X​
Disritmili hastanın bakımı (önleyici, düzeltici)*
X​
X​
Dolaşım yetersizliği yönünde hastanın değerlandirilmesi
X​
X​
Dolaşım yetersizliği olan bölgenin korunması
X​
X​
Dolaşımı hızlandırıcı/düzenleyici girişimler
X​
Exchange transfüzyona katılım
X​
Hemodinamik düzenleme
X​
X​
Hipervolemi yönetimi*
X​
X​
Hipovolemi yönetimi*
X​
X​
İntravenöz sıvı tedavisini başlatma ve izleme (akış hızını hesaplama, İV set hazırlama, IV sıvıyı başlatma, akış hızını izleme, protokole uygun flaş yapma/yıkama)*
X​
X​
İntravenöz kateter bakımı (Periferik, santral, periferik yoldan santral)
X​
Santral intravenöz. kateter yerleştirilmesi işlemine katılım
X​
Periferik intravenöz kateterlerin çıkarılması
X​
X​
Santral venöz kataterlerin çıkarılması
X​
X​
Kan ve kan ürünlerinin verilmesi
X​
Kanamayı azaltıcı girişimler*
X​
X​
Kanamayı önleyici girişimler*
X​
X​
Mekanik yardımcı araç kullanılarak dolaşımı desteklenen hastanın izlemi (İntraaortik balon pompası vb.)
X​
X​
Pacemaker kateteri takılmasına katılım
X​
Pacemaker takılı hastanın bakımı
X​
X​
Pacemaker kateteri çıkarılmasına katılım
X​
Periferik intravenöz kateter yerleştirme*
X​
X​
X​
Periferik embolili hastanın bakımı
X​
X​
Pulmoner embolisi olan hastanın bakımı
X​
X​
Sheath (kılıf) kateter (koroner anjioplasti) çekilmesi işlemine katılım
X​
Parenteral sıvı replasmanı
X​
X​
Şok yönetimi (önleme, izleme, tedavi, bakım)*
X​
X​
Varis çorabı giydirilmesi ve hasta eğitimi
X​
X​
DAVRANIŞSAL
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Davranış Tedavisi**
Bireyi sosyal aktivitelere katma (sosyal terapi)
X​
Davranış iyileştirme /geliştirme
X​
X​
Girişkenlik eğitimi
X​
Hasta ile birlikte ortak hedef belirleme/oluşturma
X​
X​
Hasta ile kontrat/sözleşme yapma
X​
X​
Evcil hayvan ile yardım terapisi
X​
X​
X​
Hiperaktivite/dikkat bozukluğu olan hastanın bakımı
X​
Kendine zarar vermeyi önleme
X​
Kendini değiştirmeye yardım etme
X​
Madde kullanımı tedavisi: Alkol bırakma
X​
X​
X​
Madde kullanımı tedavisi: İlaç bırakma
X​
X​
X​
Madde kullanımı tedavisi: Sigarayı bırakma
X​
X​
X​
Madde kullanımını önleme
X​
X​
X​
Müzikle tedavi
X​
X​
X​
Oyunla tedavi
X​
X​
X​
Sanatla tedavi
X​
X​
X​
Sınır koyma
X​
X​
Sorumluluk almaya yardım etme
X​
Sosyal beceri eğitimi
X​
Bilişsel Tedavi
Bilişsel uyaran verme
X​
X​
Bilişsel yeniden yapılandırma
X​
X​
Gerçeğe getirme
X​
X​
Hafıza eğitimi
X​
X​
Öfke ile baş etme (öfke yönetimi)
X​
X​
Öğrenmeye hazır oluşluğu geliştirme
X​
Öğrenmeyi kolaylaştırma
X​
X​
Reminisens tedavi (şu ana adaptasyon için geçmiş duygu, düşünce ve olayları hatırlatma/çağırma)**
X​
İletişimi Geliştirme
Aktif dinleme
X​
Görme problemi olan hasta ile iletişim
X​
İşitme problemi olan hasta ile iletişim
X​
Karmaşık / kompleks ilişkiyi yapılandırma
X​
X​
Konuşma problemi olan hasta ile iletişim
X​
Sosyalizasyonu / sosyal etkileşimi artırma
X​
X​
Baş Etme Yollarının Geliştirilmesi
Baş etmeyi öğretme
X​
Baş etmede mizahı kullanma
X​
Beden imajını düzeltme
X​
Benlik saygısını artırma
X​
Cinsel danışmanlık
X​
X​
X​
Çevre güvenliğini düzenleme
X​
X​
Destek gruplarına yönlendirme
X​
X​
X​
Destek sistemi geliştirme
X​
X​
Duygusal destek verme
X​
X​
X​
Genetik danışmanlık
X​
X​
X​
Grup tedavisi uygulama
X​
X​
X​
Hastanın değerlerini belirleme
X​
X​
Karar verme becerisini geliştirme
X​
X​
Kendi farkındalığını artırma
X​
Krize müdahale*
X​
X​
X​
Mood yönetimi
X​
X​
X​
Olası krizlere hazırlama
X​
X​
X​
Manevi destek
X​
X​
X​
Suçluluk duygusunu hafifletme
X​
X​
X​
Terapötik dokunma
X​
X​
Terminal hasta bakımı
X​
X​
Yastaki bireye/aileye yardım
X​
X​
Eğitim ve Danışmanlık
Aile planlaması
X​
X​
X​
Adölesan eğitimi
X​
Emzirme Eğitimi
X​
Anne sütü sağılması ve saklanması eğitimi
X​
Bebek bakımı ve beslenmesi
X​
Bireysel eğitim
X​
Cinsel sağlık eğitimi
X​
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel
İlişki eğitimi
X​
Çocuğu olan ebeveynlerin eğitimi
X​
Çocuk bekleyen ailede ebeveynlerin eğitimi
X​
Gebelikte bakım
X​
Grup eğitimi
X​
Hastalık süreci hakkında eğitim
X​
Hastalıkların erken tanısı ile ilgili eğitim
X​
Hipertansiyon ile ilgili eğitim
X​
İlkyardım eğitimi
X​
İnhaler ilaç kullanma eğitimi
X​
İşlemler/tedaviler hakkında eğitim
X​
Kemoterapi yönetimi ile ilgili eğitim (yan etkileri ile başa çıkma)
X​
Kendi kendine idrar sondası takma eğitimi
X​
Erken tanı ve sağlığın geliştirilmesine yönelik eğitim (kendi kendine meme, vulva, testis, deri muayenesi)
X​
Stoma bakımı
X​
Koroner kalp hastalıkları ile ilgili eğitim
X​
Loğusalık bakımı
X​
Madde kullanımını önleme eğitimi
X​
Menopoz eğitimi
X​
Neonatal resusitasyon eğitimi (aileye)
X​
X​
X​
Önerilen diyetle ilgili eğitim
X​
Önerilen egzersiz/aktivite ile ilgili eğitim
X​
Önerilen ilaçlar ile ilgili eğitim
X​
Preoperatif eğitim
X​
Psikomotor beceri eğitimi
X​
Sağlık eğitimi
X​
Sağlıklı beslenme eğitimi
X​
Stres yönetimi eğitimi
X​
Yenidoğan bakımı ile ilgili eğitim
X​
Yoğun bakımda bebeği/yakını yatan aileye destek
X​
Diğer eğitim ve danışmanlık uygulamaları:....
Psikolojik Rahatlığı Artırma
Anksiyeteyi azaltma, sakinleştirme teknikleri
X​
X​
X​
Gevşeme (relaksasyon) tekniklerini kullanma
X​
X​
X​
Hayal kurma (imgeleme) tekniğini kullanma
X​
İlgiyi başka yöne çekme
X​
GÜVENLİK
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Kriz Yönetimi
Taciz ve tecavüz sonrası yönetimi (bireyin psikolojik olarak desteklenmesi, rehabilitasyonu, acil kontrasepsiyon, kanıt toplama vb)**
X​
X​
İhmal/istismardan koruma, tanılama, eğitim danışmanlık
X​
X​
İhmal/istismar tedavisi
X​
İlk yardım uygulamaları*
X​
X​
X​
Kod/acil durum yönetimi*
X​
X​
X​
Kriz durumunda hasta ve ailesine destek
X​
X​
X​
Olağanüstü durumlarda acil bakım girişimleri*
X​
X​
X​
Resusitasyon (yeniden canlandırma) girişimleri*
X​
X​
X​
Suisid/intiharı önlemeye yönelik girişimler*
X​
X​
X​
Triyaj (Öncelikli olanı belirleme)*
X​
Risk Belirleme / Tanılama: Risk Yönetimi
Alerji yönetimi (önleme, tanıma, tedavi)*
X​
X​
X​
Aspirasyonu önleyici girişimler*
X​
X​
Ayak tahtası kullanılması*
X​
X​
Bağışıklama/aşı uygulamaları*
X​
X​
Basınç ülserlerini önleyici girişimler
X​
Deliryum yönetimi
X​
X​
Deluzyon yönetimi
X​
X​
Demans yönetimi
X​
X​
Düşmeyi önleme
X​
Ev içi şiddeti önleme
X​
Fiziksel kısıtlama
X​
X​
Halüsinasyon yönetimi
X​
İntiharı önleme
X​
X​
Çevresel Risklerin Yönetimi
Çevre yönetimi: Çalışan güvenliği
X​
X​
Çevre yönetimi: Şiddeti önleme
X​
Çevre yönetimi: Toplum
X​
İnfeksiyon kontrolü önlemleri:
İnfeksiyondan koruma
X​
Asepsiye uygun el yıkama
X​
İzolasyon ünitesi hazırlama
X​
Solüsyonları dilüe etme*
X​
Solüsyonlarla dezenfeksiyon uygulama
X​
Steril eldiven giyme-çıkarma, steril paket,bohça, tromel açma
X​
Steril eldiven, gömlek, maske giyme, giydirme
X​
Steril malzeme kullanma
X​
Steril taşıyıcı forseps kullanma
X​
Su klorlama
X​
Tıbbi asepsiye uygun maske takma ve giyinme
X​
Çalışan Güvenliği
Lateks önlemleri almak
X​
Lazer önlemleri almak
X​
Pnömotik turnike önlemleri almak
X​
Radyasyon tedavisi
X​
Surveyans/İzlem:
X​
X​
Surveyans/İzlem: Bağışıklama (aşı uygulaması)
X​
Surveyans/İzlem: Bulaşıcı-bildirimi zorunlu hastalıklar
X​
Surveyans/İzlem: Kronik hastalıklar (fiziksel-mental)
X​
Surveyans/İzlem: Postnatal izlem
X​
Surveyans/İzlem: Prenatal izlem
X​
Yangın önlemleri
X​
AİLE
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım
Amniyoinfüzyon
X​
Anne sütü sağılması ve saklanması
X​
APGAR değerlendirmesi yapma
X​
Beklenen gelişimsel dönemlere hazırlama
X​
ÇKS dinleme
X​
Doğum sonrası bakım
X​
Ebeveyn eğitimi: Çocuk bekleyen aile
X​
Ebeveyn yenidoğan ilişkisini geliştirme
X​
Eğitim: Yenidoğan bakımı
X​
Gebe izlemi*
X​
Emzirmeye yardım
X​
Epizyo bakımı yapma
X​
Erken doğum tehdidi olan hastanın bakımı
X​
Erken membran rüptürü (EMR) olan hastanın bakımı
X​
X​
Fototerapi: Yenidoğan
X​
Fundus masajı yapma
X​
X​
Göbek bakımı yapma
X​
Göz bakımı yapma
X​
Hamilelik öncesi danışmanlık
X​
İsim bandı takma
X​
Kanguru bakımı*
X​
X​
Leopold manevrası yapma
X​
Loşia izleme
X​
Meme bakımı yapma
X​
Meme başı bakımı
X​
Prenatal bakım
X​
Resusitasyon: Yenidoğan**
X​
X​
Risk belirleme: Çocuk bekleyen aile
X​
X​
X​
Umbilikal kateter takılması işlemine katılım
X​
Umbilikal kateter çıkarılması işlemine katılım
X​
Uzamış hamilelikte hasta izleme
X​
X​
Üremeye yardımcı tekniklerde yardım
X​
X​
Yemekle ilgisi olmayan aspirasyona müdehale *
X​
X​
X​
Yenidoğan banyosu
X​
Yenidoğanda seberoid dermatit (konak) bakımı
X​
Yaşam Boyu Bakım
Aile desteği
X​
Aile, işyeri, okul ziyareti
X​
X​
Aile tedavisi
X​
Ailenin katılımını artırma
X​
Bakım vericilere destek
X​
BCG aşısı uygulama (sertifikalı)*
X​
X​
Ebeveyn eğitimi: Adölesan
X​
Ebeveyn eğitimi: Çocuk bekleyen aile
X​
Evde bakımın sürdürülmesine yardım
X​
Fertiliteyi koruma
X​
Diğer……
SAĞLIK SİSTEMİ
Hemşirelik kararı ile uygulanır
Hekim kararı ile uygulanır
Hekim ile birlikte yapar
Sağlık Sisteminin Koordinasyonu
Hasta haklarını koruma girişimleri
X​
Preoperatif koordinasyon
X​
Sağlık sistemi rehberliği (sevk/yönlendirme)
X​
Sağlık sistemine kabul
X​
X​
Sosyal hizmetlerden yararlandırıcı girişimler
X​
Taburcu etme(hastaneden çıkış)* planı
X​
X​
Ziyareti planlama/kolaylaştırma
X​
Diğer:.....
Sağlık Sisteminin Yönetimi ve Destek Hizmetler
Acil arabasının kontrolü
X​
Aletlerin korunması
X​
Çalışanların denetimi
X​
Delege etme / görevlendirme
X​
Hizmet içi eğitimlere katılma/verme
X​

*Ekip belli vakalarda neyin izleneceğin dair “ortak bakım planları” hazırlamış ya da kararlaştırmış ise “hekim istemi” beklemeden hemşire bu parametreleri izler.

**Bakanlıkça kabul edilen bir eğitim alınması zorunludur."
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici