Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Hemşire Alımı İstanbul Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mehmet Doğan

Morpheus
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
54
Çözümler
2
Tepkime puanı
20
Puanları
3
Konum
Türkiye
Web sitesi
forumhemsire.com

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve 1 Takım halinde başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve 1 Takım halinde başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve 1 Takım halinde başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte kadronun ilan edildiği birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne (Hemşirelik Fakültesi için yayımlanan kadrolara müracaat edecek adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına) şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Evrakları:
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.)
2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu
6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,
7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)
8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
10. Kimlik Fotokopisi
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e- Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

Açıklamalar:
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
15. (onbeşinci) gündür.
6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, Hemşirelik Fakültesi için ise İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, https://personel. istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. (Hemşirelik Fakültesi için sadece Üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir.) Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 05.03.2021 tarihli, E.16048 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 03.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 30.07.2021
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 13.08.2021 (mesai saati bitimi itibariyle)
DUYURULUR.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALIUNVANIADEDİAÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıPROFESÖR1
Genel CerrahiPROFESÖR1Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıPROFESÖR1Neonatoloji Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
KardiyolojiPROFESÖR1Kompleks perkütan koroner girişim alanında deneyimli ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
KardiyolojiDOÇENT1
NörolojiDOÇENT1Elektroensefalografi, Elektromiyografi ve Transkranial Manyetik Stimülasyon alanında çalışmaları olmak.
ÜrolojiDOÇENT1Ürolojik rekonstrüktif cerrahi alanında deneyimli olmak.
Göz HastalıklarıDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Göz Bankacılığı, Kornea Hastalıkları ve Refraktif Cerrahi alanında deneyimli
olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası HukukDOÇENT1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye Cumhuriyeti TarihiPROFESÖR1
Yeni Türk EdebiyatıPROFESÖR1
Arap Dili ve EdebiyatıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Çin Dili ve EdebiyatıDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
FEN FAKÜLTESİ
BotanikDOÇENT1
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Yönetim Bilişim SistemleriDOÇENT1Finansal alanda Ampirik çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim Bilişim SistemleriDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Bilişim Güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim Bilişim SistemleriDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Makine Öğrenmesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim Bilişim SistemleriDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Optimizasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FarmakognoziDOÇENT1
Farmasötik MikrobiyolojiDOÇENT1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PedodontiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
İŞLETME FAKÜLTESİ
MuhasebeDOÇENT1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devletler HukukuDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Hukuk alanında Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDOÇENT1
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Hemşirelik EğitimiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Hemşirelikte YönetimDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Temel OnkolojiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Kanser Genetiği Bilim Dalında görevlendirilmek üzere, Kanser Genetiği alanında Doktora eğitimini tamamlamış
olmak.
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici