Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Hemşire Alımı Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

İbrahim Fırtına

Sonft
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
64
Çözümler
3
Tepkime puanı
20
Puanları
3
Yaş
29
Konum
Türkiye
Web sitesi
forumhemsire.com
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

SIRA NOUNVANIİLAN KODUÖĞRENİMKPSS PUAN TÜRÜADEDİARANAN NİTELİKLER
R-01Koruma ve Güvenlik
Görevlisi
2021-R-01Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
10Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.
R-02Destek Personeli2021-R-02Lise ve Dengi2020 KPSS (P94)
en az 65 puan
21Ortaöğretim kurumlarından herhangi birinden mezun olmak.
R-03Destek Personeli2021-R-03Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
10Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
R-04Destek
Personeli
2021-R-04Lisans2020 KPSS (P3)
en az 65 puan
10Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir
lisans bölümünden mezun olmak.

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

SIRA
NO
UNVANIİLAN
KODU
ÖĞRENİMKPSS PUAN
TÜRÜ
ADEDİARANAN NİTELİKLER
M-01Hemşire2021-M-01Lisans2020 KPSS (P3)
en az 65 puan
16Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
M-02Diğer Sağlık Personeli2021-M-02Lisans2020 KPSS (P3)
en az 65 puan
1Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. 3. basamak hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve
belgelendirmek.
M-03Diğer Sağlık Personeli2021-M-03Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
4Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. 3. basamak hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl
çalışmış olmak ve belgelendirmek.
M-04Diğer Sağlık Personeli2021-M-04Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
2Yükseköğretim kurumlarının İlk ve Acil Yardım önlisans programından mezun olmak. 3. basamak hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak
ve belgelendirmek.
M-05Diğer Sağlık Personeli2021-M-05Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
3Yükseköğretim kurumlarının Anestezi önlisans programından mezun olmak. 3. basamak hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve
belgelendirmek.
M-06Diğer Sağlık Personeli2021-M-06Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
3Yükseköğretim kurumlarının Anestezi önlisans programından mezun olmak. Alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
M-07Diğer Sağlık Personeli2021-M-07Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
1Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. 3. basamak hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. Uyku Teknolog, Pap Cihazları Eğitim ve Solunum Fonksiyon Testi Eğitim
Sertifikalarına sahip olmak.
M-08Diğer Sağlık Personeli2021-M-08Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
1Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. 3. basamak hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl
çalışmış olmak ve belgelendirmek.
M-09Diğer Sağlık Personeli2021-M-09Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
2Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji/ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak. 2. veya 3. basamak hastanelerde alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. Çok kesitli tomografi (multislice tomografi) eğitim ve ileri düzey BT uygulamalarında deneyim ve sertifika sahibi olmak (Koroner BT Anjiografi, Vasküler, Kardiyak, Perfüzyon, Sanal kolonoskopi, dual enerji, Dinamik BT çekim konusunda deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.), İleri düzey MR çekimi konusunda deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek (Fonksiyonel MR, Kardiyak MR, Multiparametrik prostat MR, MR spektroskopi gibi ileri düzey MR çekim teknikleri konusunda deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek).
M-10Diğer Sağlık Personeli2021-M-10Önlisans2020 KPSS (P93)
en az 65 puan
3Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak. 2. veya 3. basamak hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve
belgelendirmek.
M-11Teknisyen2021-M-11Lise ve Dengi2020 KPSS (P94)
en az 65 puan
2Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak. Alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SIRA
NO
UNVANIİLAN
KODU
ÖĞRENİMKPSS PUAN
TÜRÜ
ADEDİARANAN NİTELİKLER
D-01Diğer
Sağlık Personeli
2021-D-01Önlisans2020 KPSS
(P93) en az 55 puan
5Yükseköğretim kurumlarının Diş Protez
Teknikerliği / Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
D-02Diğer Sağlık Personeli2021-D-02Önlisans2020 KPSS
(P93) en az 55 puan
3Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl kamu sağlık kurumlarının sterilizasyon biriminde çalışmış olmak. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. Hijyen
Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
D-03Diğer
Sağlık Personeli
2021-D-03Önlisans2020 KPSS
(P93) en az 55 puan
2Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji /
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
D-04Teknisyen2021-D-04Lise ve Dengi2020 KPSS
(P94) en az 55 puan
1Ortaöğretim kurumlarının Elektrik alanından mezun olmak. Alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve
belgelendirmek.

I. GENEL ŞARTLAR:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
7) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR
1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

III. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır.)
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)
4) SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge Tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)
5) 1 adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
6) KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
7) Nüfus cüzdanı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
8) Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
9) Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’nün www.erbakan.edu.tr adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. İlanımızın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecektir.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Pozisyonların iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvurusu kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır.

Kaynak: Resmi Gazete
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici