Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Bilgi Türk Yoğun Bakım Hemşireler Derneği

Mehmet Doğan

Morpheus
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
54
Çözümler
2
Tepkime puanı
20
Puanları
3
Konum
Türkiye
Web sitesi
forumhemsire.com
TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

Derneğin Amacı

Yoğun bakım hemşireliğinin gelişmesini sağlamak.
Yoğun bakım kavramı hakkında sağlık personeli ve halkın bilinçlenmesini sağlamak.
Yoğun bakım hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
Yoğun bakım hemşireleri arasında iletişimi sağlamak.
Yoğun bakım hemşirelerinin haklarını korumak ve temin etmek.
Yoğun bakım hemşireleri arasında sosyal dayanışmayı sağlamak.
Yoğun bakım hemşirelerinin dünya standartları düzeyine ulaşmasını sağlamak ve gelişmeleri takip etmesine yardımcı olmak.
Yoğun bakımla ilgili araştırmalar yapmak.
Dernek, siyaset ve dinle ilgili konularda faaliyet gösteremez.
Dernek faaliyetlerinde Atatürk ilke ve inkılâplarını gözetir.

Derneğin faaliyetleri

Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapar, yaptırır ve uygun bulduklarını destekler.
Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili uluslararası gelişmeleri izler ve sonuçlarından yararlanır, istatistikî bilgileri toplar ve değerlendirir.
Yurt içi ve yurt dışındaki yoğun bakımla ilgili konferans, kongre ve toplantılara derneği temsil eden üyeler gönderir.
Derneğin amaçları ile sınırlı olarak kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, sergiler ve benzeri türden toplantı ve çalışmalar düzenler.
Yoğun bakım hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesindeki çalışmalara yardımcı olur.
Yoğun bakım ünitelerinde hemşirelik bakımının niteliğini arttırmak için ilgili kuruluşlara ve devlete yardımcı olur.
Yoğun bakım hemşireliğinin güçlenmesinde hemşirelerin eğitimi için olanaklar sağlar.
Tüzük ve dernekler yasasının kurallarına uygun olarak, yine bu tüzük yasasının öngördüğü düzen ve koşullar içinde, benzer ilgili yabancı kuruluşlarla ilişki kurarak birlikte çalışmalar yapar, toplantılara katılıp uzman ve konuklar çağırır. Halkın eğitimi için eğitim programları düzenler.
Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili yayınlar yapar (Dergi, Broşür, Bülten, vb.)

Dernek Kurucularının Adı, Soyadı

Ayşe PİŞKİN
Emine TÜRKMEN
Özlem Y AZICI
Berrin BULUT
Birgül SAVAŞ
Hanife DEMİR
Ferah İNCEOGLU

Üyelik Koşuları

Asil Üyelik

Genel Koşullar
18 Yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olmak.
Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre derneklere üye olması yasaklanmamış olmak.
Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken hallerde gerekli izni almış olmak.


Özel Koşullar
Yoğun bakım ünitesinde çalışan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen hemşireler ve sağlık memurları üye olabilir.
Yoğun bakım ünitelerinde çalışmakta olan ebe ve acil tıp teknisyenleri derneğe fahri üye olarak kabul edilirler.


Üye Olma İşlemi
Üye olmak isteyenler bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvururlar. Dilekçeler yönetim kurulunca 30 gün içinde incelenip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur. Kabul edilenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatını ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
Üyenin yıllık aidatını her yıl ödemesi zorunludur.
T.C. vatandaşı olmayanların derneğe üye olması için T.C. vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyeliğin Sona Ermesi: Üyelik, çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

Üyelikten çıkma: Üyelikten isteğiyle ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı yönetim kurulu kararı ile kayıtlardan silinir.
Üyelikten çıkarılma: Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir.
2 yıl süreyle aidat ödememek. (2 yıl süreyle aidat ödemediği için üyeliği sona erenler, yeniden üye olmak için geçirilmesi gereken işleme tabidirler.)
Diğer nedenler:
Derneğin onuru, haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
Yüz kızartıcı eylemlerden hüküm giymek.
Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak ve derneği bölücü işlemlere girişmek.
2098 sayılı yasaya göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek.
Bu durumların saptanması halinde dernek yönetim kurulu kararı ile üyeliğe son verilir.

Üyelerin Hak ve Ödevleri

Her üye derneğin yükselmesi için çalışır. Genel Kurul toplantılarına katılır, yönetim kurulu kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapar. Üyeler eşit haklara sahiptir, hiç bir üye ayrıcalıklı değildir.
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.Tüzük Adresi: https://tybhd.org.tr/tuzuk/

Resmi Site: https://tybhd.org.tr

Üyelik Başvuru Formu: https://tybhd.org.tr/uye-basvuru-formu/

Kaynak: https://tybhd.org.tr/tuzuk/
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici