Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Hemşire Alımı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 57 Hemşire Alacak

İbrahim Fırtına

Sonft
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
69
Çözümler
4
Tepkime puanı
22
Puanları
3
Yaş
30
Konum
Türkiye
Web sitesi
forumhemsire.com
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
BÜTÇESİ: MERKEZİ BÜTÇE
van-hemsire-alımı.jpg
van-hemsire-alımı-1.jpg
van-hemsire-alımı-2.jpg
van-hemsire-alımı-3.jpg
van-hemsire-alımı-4.jpg
van-hemsire-alımı-5.jpg
van-hemsire-alımı-6.jpg
I - GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik

çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II - ÖZEL ŞARTLAR:

1 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans

mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun

olması gerekmektedir)

2 - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan

niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"

hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

13 Temmuz 2021 – Sayı : 31540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141

6 - 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan

adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1 - Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai

bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan

müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru

Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç

belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim

etmeleri gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden

fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3 - Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu

sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4 - Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin

(öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya

onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal

işlem yapılacaktır.

IV - BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1 - KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi

itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan

edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi

içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine

yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V - İSTENEN BELGELER:

1 - İş Talep Başvuru Formu (“www.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu

bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)

2 - Öğrenim Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )

3 - 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi

ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz

sayılacaktır.

4 - Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da

“aslı gibidir” onaylı sureti,

5 - Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya

kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet

döküm cetveli,

6 - Adli Sicil Kaydı.

7 - Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarihleri:
13.07.2021 -28.07.2021 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Şekli: Şahsen

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı/VAN

Tel: 0432 486 54 22-22003 6291/1-1
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici